Mi, 17. Oktober 2018

18:00
Gerliswilstr. 23
6020 Emmenbrücke

6020 Assoziationen

Vortrag. Mit Kurt Messmer
041 260 34 34
Gerliswilstr. 23
6020 Emmenbrücke
DO–SA 14–17 Uhr, SO 10–17 Uhr

"6020 Assoziationen", eine essayistische Annäherung an den Ort Emmenbrücke mit Kurt Messmer (Historiker).